Raciborski Klub Off Road 

                   SRC4x4

SRC4x4

e-mail :  klub@src4x4.pl

Październik 2015 roku, z inicjatywy Bohdana Białuskiego i Jakuba Górki zrodził się pomysł zorganizowania
w Raciborzu zlotu miłośników pojazdów terenowych pod nazwą Raciborska Włóczęga

 

Listopad 2015 roku do pomysłodawców przyłącza się Rafał Burgstaler wspólnymi siłami organizują

I Raciborską Włóczęgę pod szyldem Adventure Factory 4x4 która odbyła się 5 grudnia 2015 roku i uczestniczyło w niej 25 pojazdów z bliskich okolic Raciborza.

 

W Styczniu 2016 roku odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Raciborskiego Klubu Off Road SRC 4x4

 

10 Luty 2016 oficjalnie zgłoszenie Stowarzyszenia od tego czasu Raciborski Klub Off Road zrealizował
kilka projektów imprez pod znakiem off road

 

  • Dzień Kobiet z SRC 4x4
  • Pożegnanie Lata z SRC 4x4
  • Dzień Dziecka
  • Raciborska Włóczęga z SRC 4x4 która wpisała się w kalendarz imprez off road w Polsce

      i ściąga do Raciborza z roku na rok coraz większą rzeszę miłośników pojazdów terenowych
      2015 rok 25 załóg

       2016 rok 80 załóg

      

Na dzień dzisiejszy nasz klub liczy sobie przeszło 30 osób nie tylko z Raciborza

 

Jako Klub braliśmy udział w Raciborskich Pływadłach w 2016 roku

 

 

Oczywiście reprezentujemy nasze miasto także na imprezach wyjazdowych, w barwach klubu SRC 4x4
bawimy się corocznie w Winowie na Hellowisku,na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej uczestniczymy w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione stowarzyszenia

 

Nasze Stowarzyszenie przy okazji organizacji imprez, pomaga także innym:

 

  • Pożegnanie Lata z SRC 4x4 - Zbiórka karmy, koców dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu
  • II Raciborska Włóczęga z SRC 4x4 - Zbiórka darów dla Centrum Matki z Dzieckiem "Maja" w Raciborzu
  • 2017 wspieraliśmy Raciborski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez co nawiązała się stała współpraca
  • Corocznie nasi członkowie biorą czynny udział w Sprzątaniu Lasów w porozumieniu z Lasami Państwowymi w Rudach Raciborskich   

 

Oraz wspieramy wiele inicjatyw .